KV7/8 turbo & nieuwe CHB export goedgekeurd

De Strategic Committee heeft op 12 januari 2022 drie nieuwe releases goedgekeurd. Zie voor meer details de betreffende pagina's onder Standaarden en Ontwikkeling.

Versie 8.4.0 van de KV7/8 turbo structuur. Hiermee is deze reeds langer bestaande standaard nu formeel ook als BISON koppelvlak vastgelegd. Er zijn wel meteen enkele (kleine) aanpassingen doorgevoerd. 
Versie 8.4.1. van de CHB export. In deze versie zijn vooral veel toegankelijkheidskenmerken toegevoegd.
Een nieuwe structuur voor de 'centrale' export (door DOVA) van concessie, die nu ook de bijbehorende concessiegebieden uit de OV basisadministratie omvat. Het is de bedoeling deze nieuwe structuur - samen met nog wat andere exports uit de OV basisadministratie - later dit jaar te publiceren als versie 9.2.4 van het NL NeTEx Profiel.
Voor de duidelijkheid heeft het SC expliciet uitgesproken dat oude versies (t/m 9.2.0.1) van het NL NeTEx Profiel niet meer ondersteund worden - en dus ook niet geïmplementeerd hoeven te worden.

Ten slotte is er een nieuwe workitem geïnitieerd:

PPT 2.0 - definiëren van de export van product- en tariefgegevens volgens de Europese NeTEx-standaard. Hiervoor is de aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen bij Translink i.h.k.v. de aanlevering van dergelijke gegevens aan de GBO. Zie voor meer details onder Ontwikkeling.

BISON nieuws