Het platform BISON heeft als functie het opstellen, beheren, harmoniseren en bewaken van alle informatiestandaarden die de informatie-uitwisseling binnen het openbaar vervoer faciliteren. BISON fungeert eveneens als kenniscentrum voor het vastleggen van IT-beleid en voornemens in ondermeer concessies. In BISON zijn zowel provincies, vervoerregios, rijksoverheden, infrabeheerders, vervoerders, marktpartijen als reizigers vertegenwoordigd.

Iedereen met een aantoonbaar belang bij informatie-uitwisseling in het Openbaar Vervoer kan deelnemen aan het Platform BISON. Richt u zich tot het secretariaat om u aan te melden.

De actuele BISON standaarden vindt u onder Standaarden, onder Agenda staat een overzicht van de geplande activiteiten van BISON en onder Downloads vindt u nog wat (achtergrond)documentatie.

Heeft u loketvragen? Neem dan contact op met het secretariaat via bison@dova.nu