Over BISON

Het platform BISON (Beheer Informatie Standaarden OV Nederland) is in 2008 opgericht in opdracht van het toenmalige Nationale Mobiliteits Beraad (NMB) en kreeg de doelstellingen mee van het ontwikkelen, beheren en exploiteren van informatiestandaarden, die van belang zijn voor accurate uitwisseling van informatie tussen partijen in het Openbaar Vervoer, in het bijzonder op het gebied van dynamische reisinformatie. Daarom zijn in BISON zowel provincies, vervoerregio's, rijksoverheid, infrabeheerders, vervoerders, marktpartijen als reizigers vertegenwoordigd. BISON wordt organisatorisch gefaciliteerd door Samenwerkingsverband DOVA.

Activiteiten van het platform

 • het ontwikkelen en beheren van informatiestandaarden die toegepast worden bij betrouwbare en consistente informatieuitwisseling tussen partijen in het OV;
 • het onderzoeken, beoordelen, controleren en wijzigen van deze standaarden;
 • het bevorderen van continuïteit en marktwerking met betrekking tot informatieuitwisseling in het OV;
 • het adviseren omtrent informatieuitwisseling in het OV, in het bijzonder omtrent dynamische reisinformatie;
 • het streven naar samenwerking en/of integratie met Europese of internationale standaarden.

Andere partijen, zoals bijvoorbeeld DOVA, 9292, OpenGeo, realiseren reisinformatie op straat en/of het internet. Zij doen dat door gebruik te maken van BISON standaarden, zodat gegarandeerd is dat informatie transparant en uniform tussen partijen uitgewisseld kan worden. Binnen BISON wordt dus, zogezegd, de 'taal' vastgelegd waarmee men communiceert over OV-processen. De scope van BISON is vastgesteld als alle modaliteiten van het Openbaar Vervoer, dus bus, tram, metro, trein en veren.

Een overzicht van de gerealiseerde standaarden is te vinden onder Standaarden.

Organisatie

BISON kent drie overlegniveaus (Architectuur Werkgroep, Change Advisory Board en Strategic Committee) en een Bureau (secretaris, documentalist en projectleider).

In de Architectuur Werkgroep zijn afgevaardigden van alle aangesloten partijen welkom, als zij een bijdrage willen leveren aan het inhoudelijk uitwerken van de standaarden. In de Change Advisory Board is er voor alle aangesloten partijen gelegenheid om op het snijvlak van techniek en business adviezen te verstrekken en/of informatie te delen over alle aan OV-standaardisatie gerelateerde zaken. Het Strategic Committee vormt het besluitvormende orgaan van BISON. Hierin zijn de “bloedgroepen” (provincies, vervoerregio’s, rijksoverheid, infrabeheerders, vervoerders, marktpartijen en reizigersorganisaties) ieder via één persoon vertegenwoordigd.

Bij de CAB en de AW nemen de leden op persoonlijke titel deel. Het Bureau ondersteunt het werk, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Huidige leden Strategic Committee
 • Ingrid de Bruijn (vervoerregio's) - voorzitter SC
 • Vacature (Rijksoverheid)
 • Mike Lücker (provincies)
 • Marc Diepenmaat (vervoerders)
 • Jan Koers (marktpartijen)
 • Frank Visser (reizigers)
 • Ineke van der Werf (DOVA) - secretaris BISON