Toelichting

Een overzicht van de recente releases van de BISON standaarden is te vinden in dit overzicht.

Het actuele overzicht van de versie(s) van de door de verschillende vervoerders gepubliceerde gegevenssets is te vinden in Bijlage 1 van het Publicatiedocument NDOV. Dit document is te raadplegen op de DOVA website.

De XML schemadefinities (XSD) van de standaarden zijn te vinden op github. Meer informatie over de BISON werkwijze rond github staat in dit memo.

Er wordt momenteel binnen BISON gewerkt aan diverse onderwerpen. Zie hiervoor de Ontwikkeling pagina.