PSA PassengerStopAssignment

Huidige versie: 
8.0.1.0
Opmerking: 
Goedgekeurd door SC, d.d. 16-12-2020

Eerdere versies

Wijzigingsoverzicht

  • v8.0.1.0   [goedgekeurd 16-12-2020] xsd gecorrigeerd, nu als 'koppelvlak' vastgesteld door BISON
  • v8.0.0.0   [opgesteld oktober 2015] Initiële versie

Relaties

Zie ook de definitie van het Centraal Haltebestand, CHB