PSA - PassengerStopAssignment

Huidige versie
8.1.1
Opmerking
Vooruitlopend op goedkeuring door SC, die verwacht wordt op 05-01-2023

Wijzigingsoverzicht

  • v8.1.1      [vooruitlopend op goedkeuring, die verwacht wordt op 05-01-2023] StopPlaceCode en StopPlaceRef verplicht gemaakt binnen Quay element
  • v8.1.0      [goedgekeurd 18-01-2023] toegevoegd StopPlace en QuayRef en StopPlaceRef
  • v8.0.1.0   [goedgekeurd 16-12-2020] xsd gecorrigeerd, nu als 'koppelvlak' vastgesteld door BISON
  • v8.0.0.0   [opgesteld oktober 2015] Initiële versie

Relaties

Zie ook de definitie van het Centraal Haltebestand, CHB