KV15 - Haltegerelateerde mededelingen en vrije teksten

Huidige versie
8.3.0.0
Opmerking
Goedgekeurd door SC, d.d. 24-03-2021

Eerdere versies

Wijzigingsoverzicht

Door niet-consistent gebruik van de <delimiter> zijn de XSD's van de versies na 8.1.0.0 niet allemaal compatibel. Dit is opgelost in versie 8.2.1, d.w.z. XML-berichten uit alle voorgaande versies kunnen worden verwerkt door schemaversie 8.2.1.

  • v8.3.0.0   [goedgekeurd 24-03-2021] MessagePriority PASSENGER voor berichten die actie van de reiziger communiceren; correctie XSD: MessageCodeNumber weer max 99999
  • v8.2.1.0   [goedgekeurd 24-06-2020] Correctie XSD t.b.v. compatibiliteit: <delimiter> niet verplicht als eropvolgende velden ontbreken
  • v8.2.0.2   Copyright van Connekt naar DOVA
  • v8.2.0.1   Maximale lengte MessageTitle naar 82 karakters
  • v8.2.0.0   [goedgekeurd 20-06-2019] Aanpassingen t.b.v. de nieuwe weergaverichtlijn
  • v8.1.3.0   [goedgekeurd 24-11-2017] MessageContent verplicht; gebruik VERSION explicieter omschreven; figuren bijgewerkt
  • v8.1.2.1   Tekstuele aanpassingen
  • v8.1.2.0   [goedgekeurd 09-05-2015] Updates van berichten niet meer toegestaan; MessageURL toegevoegd; MessageCodeNumber van 4 naar 5 posities; correcties in xsd
  • v8.1.0.1   Tekstuele aanpassingen
  • v8.1.0.0   [goedgekeurd xx-06-2010] Initiële versie