VERVALLEN - KV1 Dienstregeling

Huidige versie
8.3.0.2
Opmerking
Goedgekeurd door SC, d.d. 23-11-2018
Deprecated: KV1 wordt niet langer gebruikt. Het is vervangen door NeTEx.

Eerdere versies

Wijzigingsoverzicht

 • v8.3.0.2   Copyright van Connekt naar DOVA
 • v8.3.0.1   ShowFlexibleTrip, ProductFormulaType op PUJO; PUJOPASS prevaleert over JOPATILI
 • v8.3.0.0   [goedgekeurd 23-11-2018] RoadSideEquipment verwijderd; geen ValidFrom meer in POINT, POOL en LINK; POOL alleen voor fysieke route; extra POINT voor USRSTOP; IconURI verplicht; RGB kleurcodes in hoofdletters; diverse teksten aangescherpt
 • v8.2.0.0   [goedgekeurd 24-11-2017] QuayCode, GetIn & GetOut, ShowFlexibleTrip, xxxColor, xxxTextColor, xxxIcon toegevoegd
 • v8.1.4.1   Tekstuele aanpassing
 • v8.1.4.0   [goedgekeurd 09-06-2017] Aanpassingen in tabel NTCASSGNM
 • v8.1.3.1   Tekstuele aanpassingen
 • v8.1.3.0   [goedgekeurd 20-11-2015] TransportSubmode toegevoegd; tabellen NOTICE en NTCASSGNM toegevoegd
 • v8.1.2.0   [goedgekeurd 08-05-2015] Diverse aanpassingen
 • v8.1.1.0   [goedgekeurd xx-11-2011] Diverse aanpassingen; enumeraties verplaatst naar apart document
 • v8.1.0.0   [goedgekeurd 25-11-2009] Initiële versie