Nederlands NeTEx Profiel

Huidige versie: 
9.2.1.0
Opmerking: 
Goedgekeurd door SC, d.d. 24-03-2021

Toelichting

  • Het document "Nederlands NeTEx Profiel, v9.2.0.0" is de definitie van het NL NeTEx Profiel en bevat de inleiding en algemene toelichtingen t.b.v. de 'dienstregeling' export en de export van 'centrale' gegevens.
  • Het document "NeTEx NL Profiel - Voertuigen en Voertuigkenmerken, v9.2.1.0" beschrijft de 'voertuigen' export en de gerelateerde wijzigingen in de 'dienstregeling' export. Op een later moment zal dit document worden gemerged met bovengenoemd "Nederlands NeTEx Profiel" document.
  • De precieze structuur van de gegevens is vastgelegd in het document "NL NeTEx Profiel - definities" (en in het xsd op github). Hierin zijn de wijzigingen voor v9.2.1 al wel verwerkt. De bij een specifieke release behorende versie is hierboven te downloaden; de actuele versie is te raadplegen als GoogleSpreadsheet.
  • Het document "NL NeTEx Profiel - leveringsproces" is een eenvoudige inleiding op (de 'dienstregeling' export van) het NL NeTEx Profiel. De bij v9.2.0 behorende versie is hierboven te downloaden of te raadplegen als GoogleDoc.
  • Het ondersteunende document "NL NeTEx Profiel - verschillen tov v910" beschrijft de wijzigingen van v9.2.0 ten opzichte van de vorige versie (v9.1.0).

De realisatie van het Nederlands NeTEx Profiel is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Europese Commissie.

Eerdere versies

Wijzigingsoverzicht

  • v9.2.1.0  [goedgekeurd 24-03-2021] Aanpassingen t.b.v NL voertuigen Profiel. Tevens enkele bugfixes in het XSD.  
  • v9.2.0.0  [goedgekeurd 16-12-2020] Aanscherping n.a.v. eerste ervaringen, met name xsd fouten en de structuur van de metagegevens. Definities verplaatst naar extern document en jip-en-janneke-inleiding toegevoegd.
  • v9.1.0.1  Copyright van Connekt naar DOVA
  • v9.1.0.0  [goedgekeurd 20-06-2019] Aanpassingen n.a.v. de pilot-implementatie, NeTEx versie 1.1, het EU NeTEx Profile, wijzigingen in KV1, voortschrijdend inzicht
  • v9.0.0.0  [vrijgegeven als DRAFT 09-06-2017] Initiële versie t.b.v. het validatietraject