Nederlands NeTEx Profiel

Huidige versie: 
9.2.3.0
Opmerking: 
Goedgekeurd door SC, d.d. 16-06-2021

Aanvullende informatie

Het NL NeTEx Profiel document bevat in § 6.1 uitleg over het gebruik van herkenbaarheids-kenmerken (merk, formule, label, enz.). Een uitgebreidere versie is te vinden in dit GoogleDoc. Let op: dit is een werkdocument, dat wellicht niet 100% actueel is!

Toelichting

 • Het document "Nederlands NeTEx Profiel" is de definitie van het NL NeTEx Profiel en bevat de inleiding en algemene toelichtingen t.b.v. de 'dienstregeling' export en de export van 'centrale' gegevens. Dit document beschrijft nu versie v9.2.0 - op een later moment worden de hogere versies v9.2.x nog hierin gemerged.
 • Het document "NeTEx NL Profiel - Lijnleveringen en opheffen lijnen" beschrijft een uitbreiding op het gebruik van de 'dienstregeling' export (zonder wijzigingen in het xsd). Op een later moment zal dit document worden gemerged met bovengenoemd "Nederlands NeTEx Profiel" document. Dit is versie v9.2.1. 
 • Het document "NeTEx NL Profiel - Voertuigen en Voertuigkenmerken" beschrijft de 'voertuigen' export en de gerelateerde wijzigingen in de 'dienstregeling' export. Op een later moment zal dit document worden gemerged met bovengenoemd "Nederlands NeTEx Profiel" document.  Oorspronkelijk was dit versie v9.2.1, maar in juni 2021 hernoemd tot v9.2.2. 
 • Het document "NeTEx NL Profiel - Flexvervoer" beschrijft aanvullingen op de 'dienstregeling' export m.b.t. flexvervoer. Op een later moment zal dit document worden gemerged met bovengenoemd "Nederlands NeTEx Profiel" document.  Dit is versie v9.2.3. 
 • De precieze structuur van de gegevens is vastgelegd in het document "NL NeTEx Profiel - definities" (en in het xsd op github). De bij een specifieke release behorende versie is hier te downloaden; de actuele versie is te raadplegen als GoogleSpreadsheet. De definities m.b.t. flexvervoer (v9.2.3) moeten nog in dit document worden gemerged.
 • Het document "NL NeTEx Profiel - leveringsproces" is een eenvoudige inleiding op (de 'dienstregeling' export van) het NL NeTEx Profiel. De bij v9.2.0 behorende versie is hierboven te downloaden of te raadplegen als GoogleDoc.
 • Het ondersteunende document "NL NeTEx Profiel - verschillen tov v910" beschrijft de wijzigingen van v9.2.0 ten opzichte van de vorige versie (v9.1.0).

De realisatie van het Nederlands NeTEx Profiel is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Europese Commissie.

Eerdere versies

Wijzigingsoverzicht

 • v9.2.3.0  [goedgekeurd 16-06-2021] Aanpassingen m.b.t. flexvervoer
 • v9.2.1.0  [goedgekeurd 16-06-2021] Aanpassingen t.b.v. lijnleveringen. Tevens nog enkele bugfixes in het XSD
 • v9.2.2.0  [gepubliceerd 16-06-2021] Versie 9.2.1.0 ('NL voertuigen Profiel') hernoemd tot versie 9.2.2.0  
 • v9.2.1.0  [goedgekeurd 24-03-2021] Aanpassingen t.b.v 'NL voertuigen Profiel'. Tevens enkele bugfixes in het XSD. Later hernoemd tot versie 9.2.2.0
 • v9.2.0.0  [goedgekeurd 16-12-2020] Aanscherping n.a.v. eerste ervaringen, met name xsd fouten en de structuur van de metagegevens. Definities verplaatst naar extern document en jip-en-janneke-inleiding toegevoegd
 • v9.1.0.1  Copyright van Connekt naar DOVA
 • v9.1.0.0  [goedgekeurd 20-06-2019] Aanpassingen n.a.v. de pilot-implementatie, NeTEx versie 1.1, het 'EU NeTEx Profile', wijzigingen in KV1, voortschrijdend inzicht
 • v9.0.0.0  [vrijgegeven als DRAFT 09-06-2017] Initiële versie t.b.v. het validatietraject