Nederlands NeTEx Profiel

Huidige versie: 
9.1.0.1
Opmerking: 
Goedgekeurd door SC, d.d. 20-06-2019

Eerdere versies

Wijzigingsoverzicht

  • v9.1.0.1  Copyright van Connekt naar DOVA
  • v9.1.0.0  [goedgekeurd 20-06-2019] Aanpassingen n.a.v. de pilot-implementatie, NeTEx versie 1.1, het EU NeTEx Profile, wijzigingen in KV1, voortschrijdend inzicht
  • v9.0.0.0  [vrijgegeven als DRAFT 09-06-2017] Initiële versie t.b.v. het validatietraject