KV17 - Mutaties op het operationeel proces

Huidige versie
8.5.0.0
Opmerking
Goedgekeurd door SC, d.d. 01-11-2023

Eerdere versies

Wijzigingsoverzicht

Let op! Versie 8.3.0.0 bevat enkele fouten. Die versie dus NIET gebruiken, maar de volgende versie: 8.4.0.0.

  • v8.4.0.1   Copyright van Connekt naar DOVA
  • v8.4.0.0   [goedgekeurd 20-06-2019] ShowCancelledTrip optioneel; Begintime & Endtime bij RECOVER; aanscherping 'alle ritten' & 'alle lijnen'; toelichtingen uitgebreid
  • v8.3.0.0   [goedgekeurd 23-11-2018] NOTMONITORED toegevoegd; AutoRecover toegevoegd; varianten voor 'alle ritten' of 'alle lijnen'
  • v8.2.0.0   [goedgekeurd 24-11-2017] ShowCancelledTrip toegevoegd; gebruik VERSION explicieter beschreven; toelichtingen uitgebreid
  • v8.1.1.1   Tekstuele aanpassingen
  • v8.1.1.0   [goedgekeurd 24-10-2014] Skip functionaliteit m.b.v. SHORTEN
  • v8.1.0.1   [goedgekeurd 06-02-2014] Initiële versie