Nieuwe work items

De Strategic Committee heeft op 24 juni 2020 drie nieuwe work items goedgekeurd, waaraan de komende maanden binnen BISON gewerkt gaat worden:

  • Work item "Bezetting" - uitbreiden van de standaarden met informatie over de (verwachte) voertuigbezetting
  • Work item "OV-reisproducten" - koppelvlak definiëren om product- en tariefinformatie beschikbaar te stellen
  • Work item "Validatie NeTEx-Delta" - testen in de gehele reisinformatieketen van delta's (tijdelijke wijzingen van de dienstregeling conform de NeTEx standaard)

Meer informatie kunt u opvragen bij het BISON bureau.

Lopende work items

Er wordt overigens al gewerkt aan de volgende onderwerpen:

  • Work item "NeTEx" - definiëren van een Nederlands Profiel van de Europese NeTEx-standaard (langetermijnplanning)
  • Work item "SIRI" - definiëren van een Nederlands Profiel van de Europese SIRI-standaard (real-time gegevens)
  • Work item "Toegankelijkheid stations" - uitvoeren proof of concept voor het beschrijven van toegankelijkheid binnen een station
  • Work item "Vraaggestuurd vervoer" - definiëren van een uitwisselingsformaat voor informatie over flexvervoer (als extra onderdeel in het NL NeTEx Profiel)
  • Work item "MaaS" - onderzoek in hoeverre de BISON-standaarden relevant zijn voor de landelijke MaaS-ontwikkelingen
  • Werkgroep "Voertuigkenmerken" - definiëren van een uitwisselingsformaat voor (m.n. toegankelijkheids-)kenmerken van voertuigen