NL NeTEx Profiel v9.2.0 goedgekeurd & nieuwe workitems

De Strategic Committee heeft op 16 december 2020 versie 9.2.0 goedgekeurd van het Nederlands NeTEx Profiel. In deze versie zijn zaken aangescherpt n.a.v. de inmiddels opgedane ervaringen met versie 9.1.0. Dit betreft met name enkele fouten in het XSD en de structuur van de metagegevens. Daaarnaast zijn de definities verplaatst naar een extern document en is er een jip-en-janneke-inleiding toegevoegd. Zie voor meer details de betreffende pagina bij de Standaarden.

Bovendien zijn vier nieuwe workitems geïnitieerd:

  • NeTEx halteprofiel - definiëren van de export van haltegegevens volgens de Europese NeTEx-standaard

  • Koppelvlak Haltekenmerken - uitbreiden van huidige CHB formaat met o.a. extra (toegankelijkheids-)haltekenmerken

  • Concessiegrenzen - koppelvlak definiëren om concessiekenmerken beschikbaar te stellen

  • KV78turbo - bestaande KV78turbo uitwisselingsformaat onderbrengen binnen BISON