NeTEx-NL - Nederlands NeTEx Profiel

Huidige versie
9.2.4

Draft versie: 9.3.0 draft b

Externe link: XSD op github
Opmerking: Goedgekeurd door SC, d.d. 4 april 2024

Versie 9.3.0 is in november 2023 door de SC goedgekeurd als draft-versie. Deze versie wordt gebruikt in verschillende validatietrajecten, o.a. op het gebied van flex-vervoer. Afhankelijk van de validatieresultaten kan deze versie nog wijzigen. In de validatietrajecten zijn verschillende zaken opgemerkt die zijn verbeterd. Op 4 april 2024 is daarop de nieuwste draft-versie vastgesteld door het SC. 

In draft A (nov 2023) is het volgende gewijzigd:

 • Volledige herstructurering van documentatie. Alle losse documenten en memo's van eerdere versies zijn samengevoegd in één PDF.
 • Handleiding toegevoegd voor gebruik van Operator, Branding, TypeOfProductCategory, TransportmodeEnum en TransportSubMode-enumeraties t.b.v. rit-presentatie.
 • Attributen derivedFromObjectRef en derivedFromVersionRef toegevoegd, t.b.v. verwijzen naar originele route bij omleiding.
 • Attribuut version verplicht gesteld voor alle elementen t.b.v. aansluiting op EU XSD.
 • Beschrijving van ritkenmerken print en dynamic toegevoegd.

In draft B (april 2024) is het vervolgens het volgende aangepast:

 • Beschrijving van lijnleveringen verwijderd.
 • Hoofdstuk toegevoegd voor concessiegebonden en openaccess vervoer.
 • Quayref verplicht gesteld in PassengerStopAssignment.
 • Verduidelijking voor gebruik van WaitTimes doorgevoerd.
 • Verduidelijking tekst print en dynamic m.b.t. vertaling naar KV7.

Huidige release-versie: 9.2.4

Externe link: XSD op github
Opmerking: Goedgekeurd door SC, d.d. 18-01-2023

Toelichting

 • Het document "Nederlands NeTEx Profiel" is de definitie van het NL NeTEx Profiel en bevat de inleiding en algemene toelichtingen t.b.v. de 'dienstregeling' export en de export van 'centrale' gegevens. Dit document beschrijft nu versie v9.2.0 - op een later moment worden de hogere versies v9.2.x nog hierin gemerged.
 • Het document "NL NeTEx Profiel - leveringsproces" is een eenvoudige inleiding op (de 'dienstregeling' export van) het NL NeTEx Profiel. De bij v9.2.0 behorende versie is hierboven te downloaden of te raadplegen als GoogleDoc.
 • Het document "NeTEx NL Profiel - Lijnlevering aanvullingen" beschrijft een uitbreiding op het gebruik van de 'dienstregeling' export (zonder wijzigingen in het xsd). Op een later moment zal dit document worden gemerged met bovengenoemd "Nederlands NeTEx Profiel" document. Dit is versie v9.2.1. 
 • Het document "NeTEx NL Profiel - Voertuigen en Voertuigkenmerken" beschrijft de 'voertuigen' export en de gerelateerde wijzigingen in de 'dienstregeling' export. Op een later moment zal dit document worden gemerged met bovengenoemd "Nederlands NeTEx Profiel" document.  Oorspronkelijk was dit versie v9.2.1, maar in juni 2021 hernoemd tot v9.2.2. 
 • Het document "NeTEx NL Profiel - Flexvervoer" beschrijft aanvullingen op de 'dienstregeling' export m.b.t. flexvervoer. Op een later moment zal dit document worden gemerged met bovengenoemd "Nederlands NeTEx Profiel" document.  Dit is versie v9.2.3. 
 • De precieze structuur van de gegevens is vastgelegd in het document "NL NeTEx Profiel - definities" (en in het xsd op github). De bij versie 9.2.2 behorende variant is hier te downloaden; de actuele versie is te raadplegen als GoogleSpreadsheet. Dit GoogleDoc bevat ook al de definities m.b.t. flexvervoer (v9.2.3).
 • De drie Memo-documenten bevatten aanscherpingen die nog zullen worden verwerkt in bovengenoemd "Nederlands NeTEx Profiel" document.- 
 • Het ondersteunende document "NL NeTEx Profiel - verschillen tov v910" beschrijft de wijzigingen van v9.2.0 ten opzichte van de vorige versie (v9.1.0).
 • Het NL NeTEx Profiel document bevat in § 6.1 uitleg over het gebruik van herkenbaarheidskenmerken (merk, formule, label, enz.). De handleiding NeTEx Operator, Label en Modaliteiten bevat nadere uitleg en voorbeelden.
 • Een overzicht van (de samenhang tussen) de verschillende versies van het NL NeTEx Profiel is te vinden in "Memo - Overzicht NL NeTEx Profiel versies".

De realisatie van het Nederlands NeTEx Profiel is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Europese Commissie.

Eerdere versies

Externe link: XSD's van alle releases op github

Wijzigingsoverzicht

 • V9.3.0 [goedgekeurd 01-11-2023] Draft versie t.b.v. validatie.
 • V9.2.4 [goedgekeurd 18-01-2023] Diverse aanpassingen om NL XSD beter te laten aansluiten op de CEN-XSD
 • [januari 2022] Voor de duidelijkheid heeft het BISON SC expliciet uitgesproken dat de oudere versies (t/m 9.2.0.1) van het NL NeTEx Profiel niet meer ondersteund worden.
 • v9.2.3.0  [goedgekeurd 16-06-2021] Aanpassingen m.b.t. flexvervoer
 • v9.2.2.0  [gepubliceerd 16-06-2021] Oorspronkelijke versie 9.2.1.0 ('NL voertuigen Profiel') hernoemd tot versie 9.2.2.0  
 • v9.2.1.0  [goedgekeurd 16-06-2021] Aanpassingen t.b.v. lijnleveringen. Tevens nog enkele bugfixes in het XSD
 • (v9.2.1.0)  [goedgekeurd 24-03-2021] Aanpassingen t.b.v 'NL voertuigen Profiel'. Tevens enkele bugfixes in het XSD. Later hernoemd tot versie 9.2.2.0 !
 • v9.2.0.0  [goedgekeurd 16-12-2020] Aanscherping n.a.v. eerste ervaringen, met name xsd fouten en de structuur van de metagegevens. Definities verplaatst naar extern document en jip-en-janneke-inleiding toegevoegd
 • v9.1.0.1  Copyright van Connekt naar DOVA
 • v9.1.0.0  [goedgekeurd 20-06-2019] Aanpassingen n.a.v. de pilot-implementatie, NeTEx versie 1.1, het 'EU NeTEx Profile', wijzigingen in KV1, voortschrijdend inzicht
 • v9.0.0.0  [vrijgegeven als DRAFT 09-06-2017] Initiële versie t.b.v. het validatietraject