Nieuwe versie KV15 goedgekeurd

De Strategic Committee heeft op 24 juni 2020 versie 8.2.1.0 goedgekeurd van BISON KoppelVlak 15 "Haltegerelateerde mededelingen en vrije teksten".

Dit betreft een technische aanpassing van het XSD, zodat deze weer compatibel is met alle voorgaande versies. Afnemers van KV15 gegevens wordt dan ook aangeraden deze versie te implementeren!