In ontwikkeling...

Binnen BISON gaat de ontwikkeling van (nieuwe) standaarden gewoon door. Ter informatie en ten behoeve van evt. pilots worden hier alvast tussenresultaten beschikbaar gesteld voor een paar van deze trajecten.

Dit zijn dus nog géén afgeronde, formeel vastgestelde standaarden. Het is vrijwel zeker dat er nog kleine of grote aanpassingen zullen zijn!

"SIRI"

Het Nederlandse SIRI Profiel (“NL SIRI Profiel”) beschrijft hoe de Europese SIRI-standaard binnen Nederland gebruikt wordt. Het betreft een door BISON gemaakte selectie van de mogelijkheden die de totale SIRI-standaard biedt.

Het document Leveringsproces SIRI NL Profiel beschrijft de uitgangspunten en keuzes nodig bij het produceren van openbaar vervoer brongegevens bij afwijkende situaties volgens het NL SIRI Profiel. De definities en interpretatie van SIRI zijn beschreven in deze spreadsheet. Momenteel wordt gewerkt aan de validatie van het SIRI NL profiel. Na validatie zal het SIRI NL profiel worden vastgesteld. Doordat het SIRI NL profiel nog ontwikkeling is kan de inhoud nog worden gewijzigd. De actuele versie wordt steeds beschikbaar gesteld op deze pagina.

"NeTEx"

Het doel is het - zo nodig - verbeteren en doorontwikkelen van het NL NeTEx Profiel (langetermijnplanning). Bijvoorbeeld met extra gegevens en/of een 'indexbestand'. Tevens zal worden gewerkt aan een mapping van het NL NeTEx Profiel op het European Passenger Information Profile (EPIP) t.b.v. publicaties op het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM).

Zie ook de aparte werkzaamheden onder 'flexvervoer' en 'toegankelijkheid'.

"Toegankelijkheid"

Het doel is publiceren van toegankelijkheidsgegevens als onderdeel van het NL NeTEx Profiel. Dit betreft - zo nodig - uitbreiden van de 'voertuigkenmerken', valideren van de export van haltegegevens volgens het (reeds vastgestelde) halteprofiel, en definiëren van (toegankelijkheidsaspecten van) de stationstopologie.

De ontwikkeling van dit NL Profiel loopt parallel aan de ontwikkeling van het European Passenger Information Accessiblity Profile (EPIAP), waar BISON dan ook nauw bij betrokken is.

"Flexvervoer"

Het huidige doel is valideren van versie 9.2.3 van het NL NeTEx Profiel om te controleren dat alle vormen van flexvervoer die al via KV1 gepubliceerd worden, ondersteund worden. Vervolgens kan de definitie van flexvervoer in de dienstregeling-export verder uitgebreid worden met andere soorten flexvervoer. Hiervoor zal echter eerst (in andere gremia) meer duidelijkheid moeten komen over welke soorten dan gewenst zijn - zonder dat er een wildgroei aan varianten ontstaat!

"PPT 2.0"

Het doel is de product- en tariefinformatie beschikbaar te stellen in het NeTEx formaat. Hierbij is aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen bij Translink, waar immers dezelfde gegevens aangeleverd moeten worden aan het GBO.