In ontwikkeling...

Binnen BISON gaat de ontwikkeling van (nieuwe) standaarden gewoon door. Ter informatie en ten behoeve van evt. pilots worden hier alvast tussenresultaten beschikbaar gesteld voor een paar van deze trajecten.

Dit zijn dus nog géén afgeronde, formeel vastgestelde standaarden. Het is vrijwel zeker dat er nog kleine of grote aanpassingen zullen zijn!

Work item "Bezetting"

Het doel van dit work item is het uitbreiden van de standaarden met informatie over de (verwachte) voertuigbezetting.

[juli 2020] In het kader van de COVID-19 maatregelen wordt nu alvast een eerste (concept) koppelvlakdefinitie gepubliceerd.

Andere work items

Er wordt ook gewerkt aan de volgende onderwerpen:

 • Work item "NeTEx" - zo nodig aanvullen van het NL NeTEx Profiel (langetermijnplanning) met extra gegevens
 • Work item "Validatie NeTEx-Delta" - testen in de gehele reisinformatieketen van delta's (tijdelijke wijzingen van de dienstregeling conform de NeTEx standaard)
 • Work item "Flexvervoer" - toevoegen flexvervoer aan het NL NeTEx Profiel
 • Work item "NeTEx halteprofiel" - definiëren van de export van haltegegevens volgens de Europese NeTEx-standaard
 • Work item "SIRI" - definiëren van een Nederlands Profiel van de Europese SIRI-standaard (real-time gegevens)
 • Werkgroep "Voertuigkenmerken" - definiëren van een uitwisselingsformaat voor (m.n. toegankelijkheids-)kenmerken van voertuigen
 • Work item "Haltekenmerken" - uitbreiden van huidige CHB formaat met o.a. extra (toegankelijkheids-)haltekenmerken
 • Work item "Stationstopologie" - uitvoeren proof of concept voor het beschrijven van toegankelijkheid binnen een station
 • Work item "OV-reisproducten" - koppelvlak definiëren om product- en tariefinformatie beschikbaar te stellen
 • Work item "Concessiegrenzen" - koppelvlak definiëren om concessiekenmerken beschikbaar te stellen
 • Work item "KV78turbo" - bestaande KV78turbo uitwisselingsformaat onderbrengen binnen BISON