Export centrale lijsten en standaardenumeraties

Huidige versie: 
9.2.3

Toelichting

Voorgedefinieerde lijsten (bijgehouden door DOVA) en standaardenumeraties (vastgesteld door BISON) t.b.v. het Nederlands NeTEx Profiel en het Nederlands SIRI Profiel.

De structuur is beschreven - als NL centraal Profiel - in het NL NeTEx Profiel (zie aldaar). De actuele versies van de exports zelf staan op github.

Het betreft momenteel de volgende voorgedefinieerde lijsten:

  • concessieverleners - Authority
  • concessies - Network & TransportAdministrativeZone
  • OV-zones - TariffZone

En de volgende BISON standaardenumeraties:

  • formules (lijnkenmerken) - TypeOfService
  • soorten KAR-punten - TypeOfActivation
  • soorten (toegankelijkheids)apparatuur - TypeOfEquipment

En een opsomming van de door BISON vastgestelde domeinnamen (Codespace).

Wijzigingsoverzicht

(hier worden alleen de wijzigingen in de structuur vermeld)

  • [gepubliceerd 01-07-2021] Aangepast aan NL NeTEx Profiel v9.2.2 en v9.2.3
  • [gepubliceerd 25-03-2021] Aangepast aan NL NeTEx Profiel v9.2.1
  • [gepubliceerd 28-01-2021] Eerste volledige export
  • [gepubliceerd xx-12-2020] Initiële (concept)versie, in combinatie met NL NeTEx Profiel v9.2.0